KANDIDATUNDERSÖKNING 2016

 

Förra året publicerade vi en undersökning där vi intervjuade 899 kandidater gällande deras erfarenheter av Recruitby.nets videoverktyg. Nu har vi utfört en ny undersökning med 14.832 kandidater.

  • Hur upplevde kandidaterna videointervjun som ett rekryteringsverktyg?
  • Vilka var kandidaterna som deltog i undersökningen?
  • Hur nöjda var kandidaterna med Recruitby.nets videoverktyg?

Ni är endast ett klick ifrån att få ta del av 14.832 kandidaters åsikter och erfarenheter.

Ladda ner undersökningen och läs igenom resultaten!