E-böcker och studier

Video som ett rekryteringsverktyg

VideoRecruitmentSE-1Funderar du på att göra din rekryteringsprocess mer effektiv eller utveckla ditt arbetsgivarvarumärke? Videointervju är en bra metod för att uppnå dessa.
 
 
 

Kandidatundersökning 2016

CandidateSurvey2016Förra året publicerade vi en undersökning där vi intervjuade 899 kandidater gällande deras erfarenheter av Recruitby.nets videoverktyg. Nu har vi utfört en ny undersökning med 14.832 kandidater.