{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Saara Saalamo on helmikuuta 14, 2014

Aalto-yliopisto & kansainväliset rekrytoinnit


Suomalaisen yliopistouudistuksen kärkihanke Aalto-yliopisto pyrkii olemaan innovatiivinen edelläkävijä paitsi opetuksessa ja tutkimuksessa, mutta myös rekrytoinnissa. 

Kansainvälisessä maailmassa toimivalle monialaiselle tutkimusyliopistolle on luontevaa hyödyntää uusinta teknologiaa myös rekrytointiprosesseissa, joissa usein ajan ja paikan muodostamat rajoitteet saattavat tarpeettomasti hidastaa prosessin etenemistä. 

"Eritoten kansainvälisissä rekrytoinneissa RecRightin avulla on voitu tehdä rahallisiakin säästöjä esimerkiksi matkakustannuksissa. Rahansäästöä merkittävämpi on kuitenkin ollut työmäärän ja vaivan säästö, jonka työkalu on mahdollistanut" kertoo Aalto-yliopiston HR-tietojärjestelmäpäällikkö Martti Rahkila

Rahkila kertoo Recrightin toimineen erittäin hyvin niissä rekrytointiprosesseissa, missä työkalua on käytetty. Myös HR-palvelut on kokenut videohaastattelun käytön tehostavan toimintaa. Välillä prosesseihin osallistuu ihmisiä eri puolilta organisaatiota ja työryhmät voivat olla suuria, joten yhteisen ajan löytyminen on ollut haasteellista – puhumattakaan hakijan aikataulun sovittamisesta työryhmän aikatauluihin. 

"Rekrytointi on tilanne, jossa tämän kaltaisesta työkalusta on selkeää hyötyä. Paras puoli on palvelukonsepti – RecRight tekee tismalleen sen, mitä tarvitaan. Käyttökokemus on miellyttävä ja helppo, eikä työkalun käyttöönotto vaadi ylimääräistä säätöä. Tämä tuo Aallolle työkalun käytöstä lisäarvoa" Rahkila kuvailee. 

aalto.jpg

Martti Rahkila

Pidetty apuväline

Rahkila kertoo palautteen videohaastattelun käytöstä olleen pääsääntöisesti erittäin myönteistä sekä hakijoilta, että rekrytoivilta esimiehiltä.

"Ensimmäinen palaute on useimmiten ’tämähän olikin aika helppoa’. Vaikka aluksi käyttäjä saattaa kokea videolle puhumisen oudoksi, alkukankeus karisee nopeasti. Useasti hakijat itse asiassa yllättyvät positiivisesti, kuvaillen videohaastattelua helpoksi ja mielenkiintoiseksi työnhakumenetelmäksi, jollaiseen ei akateemisissa rekrytoinneissa ole aiemmin törmännyt."

Työnantajamielikuvan merkitys on Aalto-yliopistolle tärkeä. Innovatiivinen yliopisto haluaa tässäkin suhteessa erottua positiivisesti massasta.

"RecRight edustaa modernia rekrytointiajattelua ja ihmiset saavat sitä kautta oikean kuvan Aalto-yliopistosta – haluamme olla ketterästi ajassa mukana oleva innovatiivinen työnantaja ja RecRightin käyttö tukee tätä työnantajakuvaa" päättää Rahkila.


Lue miten ottaa digitalisaatio auttaa koulujen rekrytointia. Kuinka osallistaa sidosryhmät? Kuinka selvittää opettajan persoonaa? Caset: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Seure & sijaisopettajarekryt. Lataa ilmainen e-kirja, ja lue itse!

Lataa ekirja: Digitalisaatio osaksi koululaitosten rekrytointeja

AcademicRecruitmentFI

Aalto-yliopiston tehtävänä on muuttaa maailmaa paremmaksi ja tukea Suomen menestymistä. Aallossa taiteet ja tieteet kohtaavat teknologian ja liiketoiminnan. Aalto-yliopistossa voi suorittaa monia kandidaatin- ja maisterintutkintoja, ja kaikilla opintoaloilla on omat tohtoriohjelmansa. www.aalto.fi

Lataa käsikirja työnantajamielikuvan rakentamiseen

Käytännönläheinen käsikirja tarjoaa sinulle konkreettisia malleja työnantajamielikuvan kehittämiseen.

Suosituimmat julkaisut

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet rekrytoinnin uudet tuulet ensimmäisenä!

Saara Saalamo

Marketing Lead