{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Saara Saalamo on heinäkuuta 30, 2018

Hakijan työkyvyn arviointi soveltuvuuden varmistajana


Työnhakijan soveltuvuutta tehtävään ja organisaatioon selvitetään Suomessa laaja-alaisesti nyt RecRight-videohaastattelujen avulla. Näin henkilökohtaisiin haastatteluihin valikoituu sopivampia finalisteja, ja niin sanotut ohilaukaukset voidaan minimoida.

Henkilökohtainen haastattelu on usein viimeinen testi ennen rekrytointipäätöksen tekemistä. Perusteelliset haastattelut rekrytoivan esimiehen kanssa tuovat suhteellisen hyvän varmuuden hakijan soveltuvuudesta työyhteisöön.

Lähes kaikki työtehtävät vaativat uudelta työntekijältä joitakin tai kaikkia seuraavista voimavaroista; psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia. Mikäli jokin näistä voimavaroista on jostain syystä vajavainen, ensimmäiset viikot ja kuukaudet voivat tuoda ikäviä yllätyksiä.

Erilaiset verkossa tehtävät testit antavat työkaluja esimerkiksi soveltuvuuden, loogisen päättelykyvyn tai tiimityöskentelytaitojen arviointiin. Näistä harvat kuitenkaan selvittävät työntekijän tulevaa työssäjaksamista, joka voi realisoitua negatiivisesti esimerkiksi toistuvina sairauspoissaoloina.

Työkykyvoimavarojen kartoittamisesta vastaavat vain arviointimenetelmiin perehtyneet terveydenhuollon ammattilaiset

Työkyvyn testaamisesta tulee konkreettista, kun mukaan otetaan ammattilainen. Olemme solmineet yhteistyösopimuksen suomalaisen Staffroom Oy:n kanssa, joka tarjoaa kolmea erilaista työkykyraporttia; psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen. Hakijan työkykyä selvitetään TH-Tyky1® soveltuvuusarvioinnilla yhdessä työterveyshoitajien kanssa.

Me RecRightissa uskomme TH-Tyky1® -raportin olevan erinomainen viimeisen vaiheen varmistus siihen, tuleeko työntekijä pärjäämään uudessa tehtävässään myös perehdytysjakson jälkeen.

Kannustamme yrityksiä kokeilemaan video- ja henkilökohtaisissa haastatteluissa hyvin menestyneiden kanssa Staffroomin työkykyraporttia. Tarjoammekin palvelupakettia, jolla voit videohaastatella CV:iden perusteella soveltuvat hakijat, ja arvioida finalistien työkykysoveltuvuutta työkykyraportin perusteella.

Tarjoamme:

  • RecRight-videohaastattelu yhteen rekrytointiin
  • 2kpl työterveyshoitajan tekemää TH-Tyky1® -työkykyraporttia
  • Yhteiskustannus: 590 euroa

 Mikäli tarjouksemme kiinnostaa, otathan rohkeasti yhteyttä.

TH-Tyky1® Työnhakijan työkykyraportti

Rekrytointivaiheen työkalu, joka selvittää työnhakijan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia työkykyvoimavaroja ja punnitsee työnhakijan työkykyedellytyksiä selviytyä työn vaatimuksista. Raportti toimii moniulotteisena tietolähteenä ja soveltuu tietomääränsä sekä nopeutensa puolesta työkaluksi eri tasoisiin ja monialaisiin rekrytointeihin. TH-Tyky1® tarjoaa monipuolisen hyödyn työnhakijalle, rekrytoivalle taholle ja työnantajayritykselle. Raportin tietoja on mahdollista myöhemmin hyödyntää työterveyshuollossa.

RecRight-videohaastattelu

Nauhoitetut videohaastattelukysymykset takaavat, että saat tietää hakijasta juuri ne asiat, joilla on merkitystä työpaikkaa silmälläpitäen. Videoiden avulla tiedät jo hakemusvaiheessa hakijoista enemmän, ja kutsut vain oikeat henkilöt kasvokkain haastatteluun. Nauhoittamasi videokysymykset toimivat esimerkkinä hakijan videovastauksille ja molemmat osapuolet näkevät toisensa jo ennen hakuprosessissa etenemistä.

Yhteyshenkilöt:
RecRight Oy
Riku Malkki, toimitusjohtaja
sähköposti: riku.malkki (at) recright.com
puhelin: +358 (0)50 411 3642 
 
Staffroom Oy 
Katja zu Putlitz, toimitusjohtaja
sähköposti: katja.zuputlitz (at) staffroom.fi
puhelin: +358 (0)400 977 162

Lataa käsikirja työnantajamielikuvan rakentamiseen

Käytännönläheinen käsikirja tarjoaa sinulle konkreettisia malleja työnantajamielikuvan kehittämiseen.

Suosituimmat julkaisut

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet rekrytoinnin uudet tuulet ensimmäisenä!

Saara Saalamo

Marketing Lead