{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Saara Saalamo on helmikuuta 17, 2016

Onko opettaja yli-ihminen?


Eriyttäminen, maahanmuuttajaperhe, kielimuuri, ADHD, erityisherkkyys. Koulukiusaaminen, luokkakokojen kasvu ja sijaiskielto.

Edellämainitut sanat ovat pelkkää helinää uutisissa, paitsi opettajille, joiden arkipäivää ne kuvaavat.  Lisätään soppaan vielä digitalisaatio, vapaan kasvatuksen lapset ja vaikka opettajan oma uupumus. 

Täytyykö opettajan olla yli-ihminen?

Opettajan ammatissa ei riitä, että opetussuunnitelmaan kuuluvat asiat on opeteltu aikanaan opettajankoulutuslaitoksessa. Heidän tulee mukautua hyökyaaltoilevan tiedon meressä ja kyetä toimimaan majakkana, tietynlaisena turvasatamana oppilailleen. Enää ei ole keskeisintä päntätä ulkoa, vaan auttaa itse oivaltamaan. Miten suhtautua tietoon? Onko olemassa objektiivisuutta? Mitä on lähdekriittisyys ja mistä hankkia tietoa?

CV ei kerro kaikkea

Paras opettaja ei ole aina pätevin asiantuntija paperilla, sillä tietoa on rajattomasti saatavilla. Keskeisemmäksi nousee: kuka on kykenevä omalla esiintymisellään inspiroimaan oppilaita? On kyse siitä, kuka on kykenevä luovimaan erilaisten oppimistyylien ja –motivaatioiden suossa. Erityisesti peruskouluikäiset lapset ja nuoret tarvitsevat oppimisen tukemisen lisäksi ympärilleen turvallisia aikuisia, jotka ymmärtävät identiteettikehitystä ja pystyvät auttamaan sosiaalisissa kipukohdissa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajuus vaatii toki astetta enemmän puhdasta asiantuntijuutta sekä työelämäkokemusta, mutta näitäkään seikkoja ei tulisi ylikorostaa kognitiivisten taitojen kustannuksella. Oppiminen ja tiedon välittäminen ei ole koskaan pelkästään rationaalinen prosessi, vaan sisältää vahvan emotionaalisen puolen.

Opettajien rekrytoimisen haasteellisuus

Jos opettaminen on haasteellista, niin sitä on opettajan rekrytoiminenkin. Paperilla on helppo esitellä akateemista menestystä ja erikoistumisaineita, mutta miten on persoonan laita? Entä ryhmäviestintäkyvyt tai argumentaatio-osaaminen? Uudenaikainen videotyökalu rekrytoinnissa mahdollistaa sen, että jo ennen työhaastatteluja on mahdollista tarkastella opettajaehdokkaan esiintymistä ja persoonan soveltuvuutta. Opettajan ei tulisi istua työyhteisöön ainoastaan kollegojen osalta, vaan olla lisäksi sopiva henkilö toimimaan oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. CV yhdistettynä soveltuvuustesteihin ja videohaastatteluun ennen varsinaista kasvokkaishaastattelua mahdollistaa sen, että juuri oikeat yksilöt pääsevät loppusuoralle. Samanaikaisesti säästetään sekä rekrytoijan että niiden hakijoiden aikaa, jotka eivät sovi kyseiseen työtehtävään parhaiten. Ei ole hakijoiden edun mukaista roikuttaa heitä pitkässä prosessissa, mikäli heillä ei viime kädessä ole mahdollisuuksia työllistyä tehtävään.

Yhteenveto

Summa summarum: Opettajarekrytoinnissa tulisi määritellä samankaltaisesti rekrytointitavoitteet kuin missä tahansa organisaatiossa ja ottaa sidosryhmät (opiskelijat, vanhemmat, kollegat & esimies) huomioon. Rekrytoinnin toteuttamisessa tärkeää on oikeiden työkalujen käyttö, jotta tavoitteet kyetään täyttämään sekä kustannus- että aikatehokkaasti. Kanssarekrytoijien käyttö mahdollistaa monipuolisen arvion.


Älä ota sikaa säkissä. Esimerkiksi Havukosken koulussa tilanteeseen on jo herätty. 

Lataa ekirja: Digitalisaatio osaksi koululaitosten rekrytointeja

AcademicRecruitmentFI

Lataa käsikirja työnantajamielikuvan rakentamiseen

Käytännönläheinen käsikirja tarjoaa sinulle konkreettisia malleja työnantajamielikuvan kehittämiseen.

Suosituimmat julkaisut

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet rekrytoinnin uudet tuulet ensimmäisenä!

Saara Saalamo

Marketing Lead