{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Miikka Tuomola on tammikuuta 18, 2018

JYSK – Videohaastattelut Suomesta globaaliin rekrytointiin


Suomen HR-yksikön onnistunut pilotointikokeilu toi videohaastattelut osaksi JYSKin globaalia rekrytointia.

JYSK on kansainvälinen kodinsisustukseen painottuvat jälleenmyyntiketju, jonka ensiaskeleet alkoivat vuonna 1979 Tanskaan avatusta myymälästä. Tänään JYSK-konsernilla on yli 2800 myymälää 53 maassa eri puolilla maailmaa. Henkilökunta koostuu lähes 23 000 työntekijästä.

Suomen HR-tiimi edelläkävijänä

Suomen HR-yksikkö on ollut edelläkävijänä rekrytoinnin kehittämisessä konsernin globaaleihin tarpeisiin. Suomen yksikkö vastasi myös onnistuneesta RecRight-videohaastattelytyökalun pilotoimisesta, jonka seurauksena työkalu otetaan käyttöön Suomen lisäksi kaikissa JYSKin maissa globaalisti.

JYSKin Suomen HR-yksikkö koostuu kolmesta HR-alan ammattilaisesta, joista haastatteluumme saimme Leena Saarion ja Jonathan Laitalan. Kaksikon tiimihenki loistaa ensimmäisistä sanoista lähtien.

Leena on HR-alan konkarina toiminut JYSKissä HR Managerina 10 vuotta. Hänen vastuullaan ovat esimerkiksi myymäläpäälliköt, hallinnolliset tehtävät, henkilöstön kehittäminen, työhyvinvointi ja koulutus.

HR-konsulttina toimivan Jonathanin vastuulla ovat mm. henkilöstön kehittämiseen liittyvät asiat, HR-järjestelmät, työnantajamielikuvan rakentaminen, kampanjat ja koulutusten organisointi. Hän tuntee läpikotaisin HR-järjestelmät sekä toimii niiden pääkäyttäjänä.

 

 

2500 liikettä, joista 74 Suomessa

JYSKin 2500:sta myymälästä 74 myymälää sijaitsee Suomessa. Suomessa se tarkoittaa 74:ää esimiestä, joista jokainen osallistuu rekrytoinnin toteuttamiseen. Jonathan kertoo, että esimiesten suuren määrän vuoksi kaikilla esimiehillä on oltava johdonmukainen linja, joka tukee yrityksen luomaa mielikuvaa ja tuo sitä esiin oikealla tavalla. Tämä toteutetaan rekrytoijien koulutuksilla sekä samanlaisina toistuvilla haastattelukysymyksillä.

Käyttöönoton helppous yllätti

Leena kertoo JYSKIläisten olleen erittäin tyytyväisiä videohaastatteluiden käyttöön. Uusien järjestelmien käyttöönotto tuo välillä omat monimutkaisuutensa vanhojen toimintamallien vaihtuessa. RecRightin käyttöönoton helppous yllätti ja esimiehet ovat ottaneet työkalun tuomat edut mieluusti käyttöön.

JYSKissä videovastausten tasalaatuisuus oli rekrytoinnin ensisijainen tavoite. Tasalaatuisten tulosten varmistamiseksi videohaastattelut toteutetaan samoilla ennalta nauhoitetuilla kysymysvideoilla kaikissa toimipisteissä. Näin esimiehet saavat helposti tukea kollegoista, koska jokainen myymälän esimies pystyy arvioimaan hakijoita samalla tavalla. On myös helppo tukea kollegoita, koska kaikilla on sama tieto saatavilla samanlaisessa muodossa.

jysk-suomi.jpg

 

Millaisia kysymyksiä JYSK esittää hakijalle?

JYSKin rekrytoinneissa huomio kiinnitetään hakijan asenteeseen, ei niinkään ansioluetteloon. Kysymykset pyritään miettimään siten, että hakijoiden on helppo vastata niihin lyhyesti. Ne ovat kysymyksiä, joissa halutaan saada selville asioita, joita ei tule esille hakemuksessa tai CV:ssä. Niitä voisi luonnehtia täsmäkysymyksiksi.

Kysymysten suunnitteluun ja nauhoitukseen osallistuivat mm. maajohtaja sekä myymäläpäällikköt. Näin esimiehet ja mahdolliset kollegat tulevat tutuksi työhakijoille jo videokysymyksien kautta. Kysymyksien avulla hakija saa hyvän kuvan siitä millaista on työskennellä JYSKin myymälässä.

Tiimit miettivät videohaastattelukysymykset tarkasti. Vertailumahdollisuuden ja laadun takaamiseksi HR-tiimi päätti käyttää jokaisessa rekryssä samoja kysymyksiä, sillä myymälätehtävästä riipppumatta samat menestystekijät pätevät lähes jokaiseen positioon. Päätöksellä haluttiin helpottaa myymäläpäälliköiden työtä ja saada vertailukelpoisuutta hakijoiden vastauksiin.

Jonathan kertoo menestystekijöiden olevan jokaisessa positiossa samat myymälän sijainnista riippumatta. JYSKin kriittiset menestystekijät ovat oma-aloitteisuus, myyntihenkisyys, vaikuttavuus, energisyys, oppimisketteryys.

Tulevaisuudessa kysymyksiä tullaan varmasti päivittämään kasvaneen kokemuksen myötä.

Ensimmäisen vuoden jälkeen

Vuoden mittaisen pilotin aikana rekrytointien tehoa on saatu parannettua ja videohaastatteluiden käyttäminen on merkittävästi auttanut esimiehiä valitsemaan kandidaatteja toiselle kierrokselle. Syitä videohaastatteluiden käyttöönotolle oli useita. “Kyse oli siitä, että haluttiin tasalaatuisuutta ja haluttiin näkyvyyttä”, kertoo Leena. 

Esimiesten koulutus takaa vertailukelpoisuuden

Leena kertoo esimiesten kiinnittävän huomiota asioihin, jotka eivät välttämättä ole yhteneväisiä kokonaisuuden kannalta. Suomen myymälöissä on 74 myymäläpäällikköä, joilla jokaisella on erilainen kokemus. “Esimieskoulutuksissa ollaan katsottu videoita ja lähdetty purkamaan syitä, joiden vuoksi kukin olisi valinnut haastaatteluun ja kuka ei olisi valinnut, ja millä perusteilla.”, kertoo Jonathan. Vastausten perusteella HR-tiimi teki koulutussuunnitelman, joka keskittyy ohjaamaan esimiesten huomiota oikeisiin asioihin vastauksia arvioitaessa. Esiin nousee usein erilaisia tulkintoja, joita ohjataan tarpeen mukaan, jotta rekrytoinnin laatu säilyy. Koulutuksella halutaan varmistusta siihen, että oikeat hakijat pääsee jatkoon.

Kohti globaalia käyttöä

JYSK on ollut aina toimintatavoiltaan edistyksellinen ja tällä hetkellä yrityksellä on käytössään paljon erilaisia moderneja työkaluja. Tähän joukkoon videohaastattelut sopivat erinomaisesti. Työnantajamielikuvan näkökulmasta yritys haluaa olla siinä yritysten eturintamassa, jotka näkyvät työnhakijoille poikkeavalla tavalla.

Suomen aktiivinen HR-tiimi on ollut avainasemassa nostaessaan uusia työkaluja globaaliin käyttöön. Vuoden kestäneen videohaastattelukokeilun ajan pääkonttori oli ajantasalla kokeilujakson tuloksista. Tuona aikana työnhakijat tekivät tuhansia videovastauksia yli 400 videohaastatteluun. Suomen HR-tiimin antama positiivinen palaute vakuutti videohaastatteluiden sopivuuden myös globaaliin käyttöön. Videohaastatteluiden todettiin luovan työnantajakuvaa sekä tuovan tehokkuutta ja laadukkuutta rekrytointiin.

Rekrytointiprosessit samanlaiset kaikkialla

Rekrytointiprosessit ovat keskeinen osa syntyvää työnantajamielikuvaa, ja siksi on hyvä noudattaa kaikissa toimissa johdonmukaista linjaa. Lähtökohtaisesti JYSKissä toimitaan hyvin samantyyppisesti maasta riippumatta, mutta pieniä variaatioita löytyy maista ja sen yrityskulttuurista riippuen. Pääpiirteissään yhtenäistetyt prosessit eivät kuitenkaan sulje pois vaikutusmahdollisuuksia. Kaikki ovat mukana kehittämässä prosesseja, ja kaikkien ääntä kuullaan.

Työnantajamielikuva on kaikki kaikessa

JYSKillä ei eroteta työnantajamielikuvaa ainoastaan ulkoiseksi mielikuvaksi, myös sisäinen työnantajamielikuva on tärkeä. Loistavat uramahdollisuudet tuodaan jo rekrytointiprosessin aikana esille.

Leena kertoo, että JYSKissä työnantajakuva ja yrityskuva kulkevat hyvin läheisesti käsi kädessä. Molempien mielikuvien eteen tehdään paljon työtä ja siinä JYSK onkin onnistunut. JYSKin tavoite on nousta Suomen ykköseksi vähittäiskaupassa niin huonekalu- ja sisustuskaupan alalla, mutta myös ensimmäiseksi vaihtoehdoksi, kun työnhakija lähtee miettimään vähittäiskaupan alan työpaikkaa. Mieleenpainuvuus on kirjattu JYSKin visioihin. “Employees first choise in retail” on mustaa valkoisella – tai paremminkin JYSKin sinistä valkoisella.

Lataa käsikirja työnantajamielikuvan rakentamiseen

Käytännönläheinen käsikirja tarjoaa sinulle konkreettisia malleja työnantajamielikuvan kehittämiseen.

Suosituimmat julkaisut

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet rekrytoinnin uudet tuulet ensimmäisenä!

Miikka Tuomola

Sales Manager at RecRight