REKRYTOIJATUTKIMUS 2015 -

Minkälaisia ovat ammattirekrytoijien kokemukset videohaastattelun käytöstä?

HR-ala ei ole varsinaisesti tunnettu moderneista toimintatavoista tai nopeasta uuden teknologian omaksumisesta. Osa rekrytoijista suhtautuu videon käyttöön rekrytointityökaluna vieläkin epäilevästi, kun taas osa on ottanut videon kiinteäksi osaksi rekrytointiprosessejaan. Haastattelimme 93:a HR-alan ammattilaista, jotka ovat käyttäneet RecRight:in videohaastattelua rekrytoinnissa.
  • Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2015
  • Rekrytoijat haastateltiin sen jälkeen, kun he olivat käyttäneet Recright:in työkalua osana rekrytointiprosessia.
  • Lataa tutkimus ja lue tulokset itse!RecruiterSurvey2015