{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Alejandra Granado on oktober 31, 2016

Öppna dörren och låt dig träffas av framtidens förändring!


“Vi har alltid gjort såhär och det funkar bra”, “vi vill gärna träffa våra kandidater”, “en förändring av processen innebär en stor omställning i arbetsmetod och vi kan inte riskera att börja rucka på de väl inkorporerade arbetsrutinerna”. Dessa argument har jag stött på alltför ofta när jag ringer till en ny potentiell kund.

Vart du än vänder dig idag så är rekryteringsprocessen densamma. En jobbannons, en ström av ansökningar från kandidater, ett första urval baserad på ett CV, ett ständigt jagande per telefon, ett första personligt möte. I värsta fall inser rekryteraren (och kandidaten för den delen) under de fem första minuterna av intervjun att det är dödfött! Det är bara att genomföra den minst en timmes långa intervjun i respekt till kandidaten.

Som många redan anar så skapar dessa situationer stress och frustration för den redan pressade rekryteraren. Hen har ju trots allt lagt stora ansträngningar och många timmar på den specifika rekryteringen. Och tjänsten skulle helst vara tillsatt IGÅR!

I dagens nya rekryteringsprocesser är det viktigt att tilldela en större roll till de mjuka värdena som ett mänskliga samspel genererar. Nya medlemmar bör kunna dela och matcha företagens kultur och värderingar. Erfarenhet och kompetens i all ära, men inte enbart. Idag behöver vi titta på personlighet och attityd. Trots det rekryteras nya medlemmar på samma vis som för 20 år sedan.

I samband med teknologins frammarsch har nya videobaserade arbetsmetoder erbjudits längs vägen. Dessa digitala tjänster leder oss från manuella och tidskrävande procedurer till ett modernt och ”rörliga bilder-relaterat" sätt att rekrytera. Vi har svaret utanför vår dörr. Så varför är vi så motvilliga att öppna dörren och bjuda in dem?

Vi vet att människan av naturen är tveksamma att förändra beteenden och rutiner. Vi är oftast rädda att rasera det som redan är byggt och som ändå fungerar. Men det är just det som krävs. Öppna dörren och låt dig träffas av framtidens förändring utan för den delen tappa fotfästet. Vi måste våga satsa för att vinna, vinna en förbättring och utmärka oss från de andra. 

Kandidatundersökning 2016

Ladda ner vår guide

Populära inlägg

Prenumerera på vår blogg och håll dig informerad om rekrytering och HR!