{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Jelena Minic on december 20, 2016

Aalto-Universitetet – föregångare inom videointervjuer


“RecRight representerar ett modernt tänkande inom rekrytering och användandet av det hjälper människor att få rätt uppfattning om Aalto Universitet. Vi vill vara moderna, flexibla arbetsgivare och användandet av RecRight stöder vårt arbetsgivarvarumärke.” - Martti Rahkila

Aalto universitetet som har gått i spetsen för reformen av det finska universitetssystemet strävar efter att vara innovativa föregångare inte bara i undervisning och forskning men även i rekrytering. För ett tvärvetenskapligt universitet som arbetar på internationell nivå är det naturligt att dra nytta av de senaste tekniska innovationerna. Även i rekryteringsprocesser, där olika tidszoner och geografiska begränsningar ofta bromsar upp processen i sin helhet.

"Vi har kunnat minska kostnaderna, t.ex. resekostnader genom att använda RecRight. Detta gäller särskilt i internationella rekryteringar. Dock har ännu mer betydande besparingar gjorts när det kommer till tid och arbetsbelastning.” förklarar Aalto universitetets HR-system chef, Martti Rahkila.

Rakhila berättar att RecRight har fungerat mycket bra i de rekryteringsprocesser där den använts. Aalto Universitetets HR-tjänster har även upplevt att processen i sin helhet har förbättrats, ibland kräver processen att personer från olika delar av organisationen deltar och dessa arbetsgrupper kan komma att bli riktigt stora. Det har därför varit en utmaning att skapa en tidsplan som fungerar för alla, för att inte tala om att addera kandidaternas schema till ekvationen.

”Rekrytering är en process, denna typ av verktyg kan verkligen hjälpa oss. Den bästa funktionen är själva konceptet i sin helhet, RecrRight gör exakt vad som behövs. Användarupplevelsen är trevlig och smidig, att använda verktyget tar mindre än en minut. Detta ger Aalto universitetet extra värde i att använda funktionen." förklarar Rakhila.

"Detta var faktiskt ganska enkelt" 

Enligt Rakhila, har utvärderingen av användandet av verktyget varit positivt både från kandidaternas och rekryterarnas sida.

Det första vi oftast hör är “detta var faktiskt ganska lätt." Även om användaren initialt upplever att det är konstigt att prata med kameran så släpper nervositeten rätt snabbt. Ofta beskriver kandidaterna att de blir positivt överraskade och beskriver vidare att videointervjun var ett enkelt och intressant sätt att söka jobb på - det erbjuder något nytt och fräscht till en värld av akademisk rekrytering.

Arbetsgivarvarumärket är mycket viktigt för Aalto universitetet. Även med sitt arbetsgivarvarumärket vill de innovativa universiteten sticka ut från en i mängden.

”RecRight representerar ett modernt sätt att tänka gällande rekrytering och att använda det hjälper människor att få rätt intryck av Aalto universitetet. Vi vill vara moderna, flexibla arbetsgivare och att använda RecrRight stöder detta varumärke" beskriver Rahkila.

Denna intervju genomfördes med hjälp av RecRights videointervju.

Ladda ner vår guide

Populära inlägg

Prenumerera på vår blogg och håll dig informerad om rekrytering och HR!