{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Jelena Minic on november 10, 2016

HR-dagen 2016


 

Vi på Recruitby.net kommer att delta på HR-dagen 2016 som hålls på Münchenbryggeriet, Stockholm fredag den 11 november. Mässan är ett unikt tillfälle för företag som arbetar med personal att ta del av en både rolig och lärorik dag. Följande företag håller i föredragen: Nämndemansgården, Belbin, Flex Applications, Informator, Promas, Roi Rekrytering, OneLab samt Kontek Lö.

Nya trender tar allt större plats inom HR

Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Nya trender tar allt större plats inom HR och det är viktigt att företagen hänger med i svängarna. HR-dagarna är en bra mötesplats för företag att bli informerade om förändringar inom arbetslivet men även bli inspirerade av nya trender som kan unna deras verksamhet. De trender som toppar listan just nu är modernare rekryteringsprocesser, digitalisering av HR och agila arbetsmetoder. 

Företag bör anpassa sig till förändring men bör också tänka strategiskt. Det kan upplevas som en god tanke i teorin men svårt att genomföra rent praktiskt. Det är viktigt att revidera processerna; hur man arbetade förr jämfört med det som är önskvärt idag för att kunna anpassa sig och utvecklas. Våga ta ett steg tillbaka och kritisk granska egna arbetsmetoder.

Lyckliga medarbetare skapar framgångsrika företag

Gerhard Bley, VD för O.Kavli AB kommer att föreläsa i sin presentation om sin egen utveckling samt hur man som ledare utvecklar ett empatiskt ledarskap genom självinsikt och en balanserad tillvaro. Han anser att ett mer empatiskt ledarskap såsom mer medkänsla, närhet, personlig utveckling och en holistisk syn på livet skulle ge oss mer framgångsrika företag, nöjdare medarbetare och lyckligare människor. Lyckliga medarbetare skapar framgångsrika företag. Det blir logiskt eftersom människor som trivs med sitt arbete och arbetsmiljö presterar betydligt bättre. Fler företag bör bryta sig loss från traditionella ledarskapsteorier och istället lägga fokus på att skapa lyckliga företag.

Det första steget för Bley var att öppet berätta om sig själv och sin uppväxt inför ledningsgruppen. Därefter fick cheferna analysera sig själva med hjälp av en så kallad 360-gradersanalys och fick feedback på sitt ledarskap från överordnade, kollegor och medarbetare.

”Vi har gått från att vara en traditionell och funktionellt fokuserad ledningsgrupp, till en grupp som är väldigt öppen och tillitsfull. Cheferna vågar lägga sig i de andras frågor och utmana sig själva på ett helt nytt sätt” - Gerhard Bley.

Identifiering av personliga egenskaper

Företaget Belbin påstår att rätt person på rätt plats i rätt roll ger framgång. I dagens rekryteringsprocesser är det viktigt att tilldela en större roll till de mjuka värdena. Nya medarbetare bör kunna matcha företagets kultur och värderingar. Erfarenhet ska inte underskattas men en persons attityd och passion för tjänsten bör vara likvärdiga. HR har generellt jobbat länge med hårda frågor, som statistik, administration och ekonomi. Allt fler har börjat haka på trenden att jobba mer med tidig identifiering av personliga egenskaper. Begränsningar som till exempel att enbart fokusera på kandidatens utbildning och kompetens kan skymma personlighetsdrag och bli avgörande för en bra matchning.  

Företagens medvetenhet att ta sig an nya ideér kan gynna både dem och eventuella framtida medarbetare. Att hålla kvar vid traditionella arbetsmetoder hjälper inte i längden. Vi ser fram emot HR-dagen för att få ytterligare insikt om olika möjligheter och lägga energin på rätt saker för att förflytta oss framåt! 

Ladda ner vår guide

Populära inlägg

Prenumerera på vår blogg och håll dig informerad om rekrytering och HR!