{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Jan Söderstöm on november 18, 2016

HR-dagen 2016: Intervju med företaget Promas


Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att arbeta i projekt och organisationer. HR-dagen 2016 erbjöd en lärorik dag och upplyste om nya trender som tar allt större plats inom HR. Det är viktigt att anpassa sig efter dem. Företagens öppenhet att ta sig an nya ideér kan gynna både dem och eventuella framtida medarbetare. Vi på RecRight fick möjligheten att ställa några frågor till företaget Promas som även höll föredrag denna dag.

 Promas affärsidé är att tillhandahålla ett koncept som hjälper arbetsgivaren att bedriva ett effektivt hälsoarbete genom att ge alla medarbetare möjlighet till mental och fysisk återhämtning på arbetsplatsen. Sjukskrivningar har ökat de senaste åren på grund av stressrelaterade faktorer på arbetsplatsen. Det är belastningsskador av den mentala karaktären på grund av brist på återhämtning.

Vi talade med Pär Lagerwall som är säljledare på Promas.

Hur arbetar ni som företag?

Återhämtning ger en balans i livet, vi erbjuder ett fysiskt praktiskt verktyg i form av vår återhämtningsfåtölj. Massage bidrar till muskulär avslappning, ökad cirkulation och ökad utsöndring av oxytocin. Det är ett verktyg med mentala träningsprogram som man kan lyssna på, varje program är 15 min. Vi jobbar också med föreläsningar, analyser och andra typer av verktyg för att främja hälsan för att människor ska orka mer och prestera bättre på jobbet helt enkelt.

Återhämtningfåtöljen i sig är det verktyg som är hjärtat i det hela. Vi tror på en kombination av föreläsning, utbildning och ökad hälsokompetens. Det får människor att förstå vikten av att arbeta med sin hälsa varje dag. Vi lämnar inte fåtöljen bara och säger adjö utan hjälper kunderna att använda våra verktyg på rätt sätt.  

Vilka är era kunder?

Vi jobbar egentligen inom alla branscher. Men vi finns väldigt mycket inom kommun, stad och landsting på ungefär 800 arbetsplatser runt omkring i Stockholmsregionen, t.ex. skolor, äldreboenden och ganska stora privata bolag. Behovet av återhämtning är enormt idag. Arbetsmiljöverket introducerade nya riktlinjer i början av året. De tryckte väldigt mycket på att man ska skapa tid och ge möjlighet till återhämtning på arbetsplatsen. Så det ligger i tiden.  

Vilken respons har ni fått av kunderna? 

Responsen vi får är väldigt positivt. Många upplever att de har ett ganska högt brus av input som kommer in varje dag från t.ex. sin respektive, familj och kollegor. Att få komma iväg och sätta sig i återhämtningsfåtöljen i 15 min skapar ny energi. Man mår bättre och det gör verkligen en skillnad för människor på jobbet. 

Vi på RecRight fick möjligheten att prova återhämtningsfåtöljen. Det var en lärorik upplevelse och gav en insikt om hur stress påverkar kroppen. Vi upplevde att denna metod i kombination med programmen är ett effektivt verktyg för att motverka konsekvenserna av negativ stress. Vid långvarig stress blir människor inte lika effektiva och får svårt att prestera bra resultat. Det kommer i slutändan även att påverka företaget negativt. Arbetsgivare bör regelbundet vara verksamma med att skapa en bra arbetsmiljö för sina medarbetare. Det möjliggör en minskning på sjukfrånvaron och bidrar till företagets lönsamhet.

Ladda ner vår guide

Populära inlägg

Prenumerera på vår blogg och håll dig informerad om rekrytering och HR!

Jan Söderstöm

Business Development Manager +358 43 8241418 jan.soderstrom@recright.com