{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Jelena Minic on november 18, 2016

HR-dagen 2016: Roi Rekrytering upplyser nya trender inom rekrytering


HR-dagen 2016 var en bra mötesplats för företag att bli informerade om förändringar inom arbetslivet men även bli inspirerade av nya trender som kan gynna deras verksamhet. Vi fick möjligheten att intervjua företaget Roi Rekrytering. Deras vision är att förenkla rekryteringen och sticka hål på myten om att rekrytering måste vara dyrt och komplicerat.

 Vi talade med Niclas Wate som representerar Roi Rekrytering.

 Vad är det ni kan göra bättre jämfört med sedvanliga rekryteringsmetoder? 

Vi försöker vara den förändrande kraften inom rekrytering. Vi utför delar eller hela rekryteringar för företag. Ofta är det så att kunden har väldigt mycket kunskap kring sin bransch som t.ex. tekniska kunskaper som kan vara svårt att överföra till en konsult. Då är det bättre att vi gör halva jobbet. Vi gör den delen som vi är bäst på och kunden genomför den delen i rekryteringsprocessen som de är bäst på. Arbetar vi tillsammans blir det bättre. 

Hur ser ni framtidens sätt att rekrytera? 

Jag tror att den kommer att likna mer det sättet som vi arbetar. Det viktigaste är flexibiliteten. Många företag vill inte alltid köpa en hel rekrytering utan vill ha möjligheten och flexibiliteten att faktiskt kunna välja. Belastningen kan öka och minska i perioder. Man är då beredd på att göra mer eller mindre under olika perioder. Jag tror att branschen kommer att dra sig mer åt det hållet som vi är idag. 

Vilken respons har ni fått av era kunder angående ert sätt att rekrytera?

De blir förvånade över att det är så annorlunda, lätt och fräscht. Kunderna inser att det är en självklarhet att det egentligen ska fungera så här! Men branschen har utvecklats på ett sätt som gör att den är ganska konservativt och fyrkantigt. Så det är väldigt positivt och tacksamt att presentera den lösningen vi har.

Hur viktiga är de mjuka värdena inom rekryteringsprocessen?

Jag tycker det är viktigt att kommunicera i alla led. Det har börjat växa fram nätbaserade tester och analyser kring detta. Det ger en bättre möjlighet att få fram ett material och underlag kring personens inställning och attityd. Det är ett underlag för att skapa intervjufrågor och gå mer kring djupet. Inom andra områden som beteende finns det redan jättebra tester som till exempel på IQ. Nu börjar det komma allt fler tester kring attityd och värderingar, så det är en spännande utveckling. 

Hur hjälper ni företag att modernisera sin rekrytering med hjälp av sociala medier?

Man hittar kandidater som fortfarande aktivt söker jobb på de traditionella jobbsajterna. Men nu när högkonjunkturen är så pass stark ser vi att allt fler tjänster inte har fått några sökande. Vi har utvecklat ett paket kring sociala medier, där vi hjälper kunden att målgruppsanpassa och nå sökande i deras flödesannonsering. Man når ut till de passivt sökande även om det är en högkonjunktur eller en svårare tjänst.

Hur viktiga är företagens värderingar?

Många yngre kandidater fokuserar mycket på företagens värderingar när de väljer en arbetsgivare. Idag är det viktigare än lön, pensionsordning eller friskvårdsbidrag. Det är nästan det första den yngre generationen frågar efter. Hur är det på arbetsplatsen? Kommer jag att trivas där? Det är något som kommer att bli allt viktigare!

För att upptäcka en talang bland alla sökande är det viktigt att rekrytera rätt och effektivt. Allt fler arbetsgivare lägger mer fokus på människan och de mjuka värdena. Vi på Recruitby.net är överens om att enbart meriter och kompetens inte är en garanti för en bra anställd. En metod för att öka sökandet av toppkandidater är digitalisering av rekryteringsprocesser t.ex. via videointervjuer. Video ger en tydlig bild av kandidatens personlighet och attityd samt vid rätt användande stärka företagets kultur och värderingar i rekryteringen. Detta är relevant då den yngre generationen fokuserar mer på företagets värderingar när de väljer en ny arbetsgivare, enligt Niclas på Roi Rekrytering. Arbetsmarknaden har förändrats de sista 20 åren och människor söker inte jobb på samma sätt i dag. Organisationer som tänker strategiskt och välkomnar de nya trenderna inom HR utvecklas och får ett stort försprång inför framtiden. 

Ladda ner vår guide

Populära inlägg

Prenumerera på vår blogg och håll dig informerad om rekrytering och HR!