{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Jelena Minic on december 23, 2016

Inari-Saariselkä Turism AB och videointervjuer


Videointervjuer undanröjde de geografiska begränsningarna och gav ett större antal kandidater möjligheten att visa sina färdigheter.

- Janne Seurujärvi

Att hitta en lämplig kandidat för en chefsposition är inte en lätt uppgift för rekryterare. Förutom att besitta ledarskapsförmågor måste kandidatens personlighet vara lämplig för uppgiften i frågan. Under sommaren 2013 rekryterade Inari-Saariselkä Turism AB en marknadschef genom att använda sig av RecRight videoverktyg, vilket resulterade i en lyckad rekrytering och en besparing av både tid och pengar.

”Verktyget hjälpte oss igenom den första omgången i rekryteringsprocessen på ett smidigt sätt.”, berättar Inari-Saariselkä Turism AB:s styrelseordförande, Janne Seurujärvi.

”Vi hade 30 bra kandidater för positionen och vårt rekryteringsteam utvärderade deras videosvar. Vi valde de fem bästa kandidaterna som blev inbjudna till en personlig intervju.”, fortsätter Seurujärvi.

Avstånd & Rekrytering

Det uppstår frågor angående avståndet till Inari när man bor i södra Finland. Hur påverkar avståndet rekryteringsprocessen? Seurujärvi beskriver hur det växande och internationella företaget fick ansökningar från hela landet. 

”Tröskeln till att bjuda in kandidater till videointervjuer är betydligt lägre än för personliga intervjuer. Videointervjuer undanröjde de geografiska begränsningarna och gav ett större antal kandidater en möjlighet att visa sina färdigheter. Vi hade en hel del sökanden från hela landet och vi fick ett bättre intryck av var och en av dessa jämfört med att enbart läsa deras ansökningar på papper. En del kandidater gör sig bra skriftligt men en transparant videointervju ger ett bättre intryck av kandidaten och dennes verbala förmåga i helhet”.

Inari-Saariselkä Turism AB använder för närvarande videointervjuer i sina rekryteringsprocesser tack vare den resultatrika upplevelsen, i nuläget söker man en utvecklingssamordnare. Genom att använda videointervjuer får man en bättre överblick på en större skara kandidater, att enbart gå på pappersansökningar skulle kräva fler nekanden av kandidater i den första omgången av processen.

”Nu avvisar vi i princip 75% av pappersansökningarna innan videointervjudelen i processen. Tidigare låg denna siffra på ca 90%, vilket innebär att fler kandidater får en chans.” förklarar Seurujärvi

Hur är det med intervjufrågor?

Inari-Saariselkä Turism AB:s tillgängliga positioner var mycket eftertraktade och förutom att besitta de grundläggande kunskaperna för jobbet så letade rekryterarna efter personligheter som var lämpliga för uppgiften och arbetsgruppen. Vilka frågor använde Janne Seurujärvi för att klura ut kandidaternas lämplighet?

”Ett par korta frågor om branschen och den sökandes syn på den har hjälpt mig att klargöra kandidatens egna vision och intryck av branschen. Utöver det har jag använt mer öppna frågor där kandidaten kan svara mer fritt och på så sätt få en möjlighet att sälja sig själv.”, avslutar Seurujärvi.

Ladda ner vår guide

Populära inlägg

Prenumerera på vår blogg och håll dig informerad om rekrytering och HR!