{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Jelena Minic on december 28, 2016

Seure anställde lärarvikarie med hjälp av videointervjuer


Användandet av video har förkortat tiden avsevärt för personliga intervjuer.  

- Katja Salvisto, Seure


Införandet av ny teknik kan underlätta rekryterarnas arbeta och öka tidsanvändningen.  


Nuförtiden är positionen som lärarvikarie högt eftertraktad. Rekryterare får in ett stort antal ansökningar inom loppet av några dagar så fort en tjänst blir ledig. Rekryteringsprocessen blir då oftast tidskrävande och påfrestande. Hur kan man välja de bästa kandidaterna utifrån hundratals sökande?


Seure sökte en lärarvikarie i Helsinki genom deras hemsida mellan september-oktober 2013. Efter bara tre dagar kom det in 129 ansökningar men denna gång skulle rekryteringsprocessen genomföras annorlunda, Seure valde att använda videointervjuer.


“Det är en stor uppgift att rekrytera lärarvikarier. Vi får oftast in över 200 ansökningar.” - Förklarar Katja Salvisto, rekryteringskonsult på Seures.


“Vårt mål var att förbättra våra konsulters tidsanvändning och utöka personliga intervjuer och vi lyckades med detta. Man får en bra uppfattning av kandidatens utbildning, erfarenhet och personlighet genom användandet av video som rekryteringsmetod.”, fortsätter Salvisto.


”Förutom sociala färdigheter är det nödvändigt att lärare är bekväma när de talar inför publik. Som lärare interagerar man ständigt med människor, således är attityd och personlighet viktiga faktorer, även i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen.”  


“I sin helhet gynnade video rekryteringsprocessen väl. Vi hade mycket kvalificerade kandidater och videointervjuerna hjälpte oss att få en bättre uppfattning om dem tidigt i processen. När vi bjöd in toppkandidaterna till en personlig intervju kunde vi raskt gå in på mer djupare diskussioner. Det fanns inte längre något behov av att lära känna deras personligheter. Istället kunde vi lägga fokus på mer praktiska saker såsom kandidatens preferens angående plats och vilka ämnen de skulle vilja lära ut etc. Detta hjälpte oss att nå vårt mål, våra konsulters tidsanvändning har förbättrats och blivit mer effektivt".


Seure har sedan tidigare använt videointervjuer när man sökte efter personliga assistenter, städare och köksarbetare. Salvisto menar att videointervjuer hjälper speciellt vid rekrytering av tillfälliga tjänster. Vid en tillfällig tjänst finns det inte mycket tid för genomgång och kandidaten måste därför ha mod, verbala färdigheter samt vara utåtriktad.


“Uppgifterna för en tillfällig anställd är väldigt krävande, därför är det ett krav att vara aktiv och ha en utåtriktad personlighet. Vårt arbete blir mycket lättare när vi får en uppfattning av kandidaten i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen.”, avslutar Salvisto.

Ladda ner vår guide

Populära inlägg

Prenumerera på vår blogg och håll dig informerad om rekrytering och HR!