{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Jelena Minic on december 29, 2016

Videointervjuer förbättrade Stora Ensos rekryteringsprocess


“Genom att ge alla exakt samma uppgifter hjälpte det oss att särskilja kandidaterna och verkligen bidra till vår urvalsprocess.”, Outi Sortino, chef.

Stora Ensos driver ett traineeprogram som erbjuder 27 positioner på olika platser globalt. Programmet annonserades på Stora Ensos avsedda traineehemsida och på olika rekryteringsmedier. Möjligheten lockade 2700 ansökningar inom den bestämda tidsfristen.

RecRight användes som en av verktygen för att välja ut 27 trainees från den internationella kandidatbasen bestående av 2700 människor.

Efter att ha mottagit ansökningarna startade vi en urvalsprocess som bestod av sex olika moment inräknat ett onlinetest, ett urval av CV, videointervjuer och de slutliga personliga intervjuerna. Videointervjun användes för 300 kandidater. Vid varje moment minskades antalet kandidater. 

I detta skede av urvalsprocessen fick kandidaterna:

  • en begäran om att lösa ett business case
  • en inbjudan till en videointervju

I videointervjun ombads kandidaterna att presentera sitt business case inom loppet av tre minuter och besvara ytterligare två frågor relaterat till deras erfarenhet inom ledarskap och karriärmål.

“Det var fantastiskt att se svaren på frågan angående fallstudien. Genom att ge alla exakt samma uppgifter hjälpte det oss att särskilja kandidaterna och det bidrog verkligen till vår urvalsprocess.”, säger Outi Sortino, chef för Employer branding & ledarskap på Stora Enso.

När alla videosvar mottagit blev rekryteringscheferna inbjudna till att granska toppkandidaterna och välja ut dem som de ville träffa personligen. Möjligheterna att se kandidaterna på video hjälpte linjecheferna avsevärt i deras utvärderingsprocess. 

Överlag hjälpte RecRight verktyg mycket med att slutföra denna stora rekryteringsprocess på kort tid och tjänade även till att undvika onödiga resor. Kandidaterna var allmänt positiva till det nya verktyget och gjorde en stor insats med deras videopresentationer.

Ladda ner vår guide

Populära inlägg

Prenumerera på vår blogg och håll dig informerad om rekrytering och HR!