Kandidatundersökning 2020

En undersökning om mer än 30 000 kandidaters erfarenheter och synpunkter om videointervjuer som rekryteringsmetod.

Videointervjuer har blivit en stadig pelare i modern rekrytering och en väsentlig del av rekryteringsstrategier runt om i världen.
 
Rekryterare har märkt många fördelar med videointervjuer, såsom en mer effektiv rekrytering, ökad transparens och ett starkare arbetsgivarvarumärke. Men vad tycker kandidater om videointervjuer?

Det ville vi ta reda på. Så vi frågade dem. Över 30 000 kandidater runt om i världen har svarat

I denna ebook hittar du tips för videointervjuer och du får reda på:
  • Hur nöjda är kandidater med videointervjuer som metod?

  • Hur nöjda är kandidater med RecRight?

  • Vad tycker kandidater om videointervjuer?
  • Hur länge tar det att svara på en videointervju?
  • Skulle kandidater rekommendera videointervjuer som en rekryteringsmetod?

Ladda ner undersökningen och läs om kandidaters synpunkter om videointervjuer