{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Hur man attraherar kandidater på sociala medier genom videos

Rekrytering via distans: hur man gör det bästa av videointervjuer

Hur videointervjuer reducerar diskriminering

Tips för att bygga en hel intervjuprocess på distans

Rekrytering via distans - Hur COVID-19 har förändrat rekryteringsprocessen

Förinspelade och liveintervjuer med video - vad är skillnaden?

15 tips till rekryterare vid videointervjuer

Kandidatupplevelse: En guide i hur du anställer via distans

Jag rekryterar. Varför skulle jag prova på videointervjuer?

Recruitby.net is now RecRight

Tips för videointervjuer: Den offentliga sektorn kan också vara modern!

Videointervjuer förbättrade Stora Ensos rekryteringsprocess

Seure anställde lärarvikarie med hjälp av videointervjuer

Fall Pro-Source Oy- Tillämpa video inom rekrytering av chefer.

Asuntoverstas Yhtiöt Oy- användande av videointervjuer

Inari-Saariselkä Turism AB och videointervjuer

Intervjutips – videointervjuer i rekryteringsprocessen

Helsingfors universitet – internationella talanger med videointervjuer

Aalto-Universitetet – föregångare inom videointervjuer

Tre exempel: Hur jag gagnades av videointervjuer i rekryteringsprocessen

Recruitby.net förnyas, vad kommer att förändras?

Mobiltelefonen ÄR den nya metoden för att söka jobb i framtiden

HR-dagen 2016: Roi Rekrytering upplyser nya trender inom rekrytering

HR-dagen 2016: Intervju med företaget Promas

GUIDE: VIDEO SOM ETT REKRYTERINGSVERKTYG

HR-dagen 2016

Min första erfarenhet med videotjänsten

Öppna dörren och låt dig träffas av framtidens förändring!

Ladda ner vår guide

Dela blogg